Wij willen jouw idee horen!

We hebben jouw idee nodig. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stippelt haar beleid voor de komende jaren uit. Samen met jou. Dit jaar geven we onze plannen vorm met iedere Brusselaar die daar zin in heeft. Dat is Stadspiratie.

Van 19 februari tot 15 mei willen we zoveel mogelijk Brusselaars horen. Op ons online platform kun je ideeën indienen over zes verschillende thema's: leren, opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in de stad. (Je vindt ze hier). Heb je een geweldig idee voor Brussel, maar het past niet onder de thema's? Dan is er nog een zevende categorie waar je je idee kwijt kunt. Grote uitgewerkte plannen of kleine voorstellen, alle ideeën zijn welkom! Zo brengen we het debat op gang en laten we iedereen meedenken.

Eerste Brusseldag

Met burgers en organisaties komen we op 6 juni samen om in gesprek te gaan over de ideeën die Brusselaars indienden. Op deze ‘Brusseldag’ werken we een aantal ideeën verder uit tot concrete (beleids)voorstellen. Met deze voorstellen gaan we aan de slag.

Tweede Brusseldag

Op de tweede bijeenkomst onderzoeken we met verenigingen, organisaties, buurten en burgers of zij zich kunnen engageren om de ideeën ook effectief (mee) te realiseren, om zo van Brussel een betere stad te maken.

Ideeën in meerjarenplan

In de laatste fase nemen we ideeën en concrete beleidsvoorstellen op in het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC.